בנק מזון

כדי שכל צרפתי יוכל לאכול את שלו!

עזרו לבנק המזון!

עזרו לנו לפעול למענם!

אנו מודים לך על אותם!

personnelles ידיעות

פרטי כרטיס אשראי
תשלום מאובטח באמצעות SSL.

סך התרומה: 10,00 €